Cộng Sản Sửa Hình Thức và Nội Dung Hình Ảnh

Người cộng sản, nói chung, được thế giới biết tới như là những con người sống không thật, luôn thông tin dối trá, mị dân. Cuộc chiến tranh Việt Nam được họ dàn dựng một hệ thống tuyên truyền tinh vi lan rộng cả thế giới. Trường học các cấp, sách báo, truyền thông đã nhồi nhét các thế hệ những điều không thật, mục đích làm lợi cho phe thiên tả. Nhà làm phim ảnh Hollywood Ken Burns chẳng hạn, ông ta đã tiếp tay cho phe cộng sản mà giáo sư Gerald W. Flinchum  của đại học Kennesaw State University đã vạch ra. Nguyên do của cuộc chiến đã bị bóp méo, xuyên tạc, và ngay cả nhiều hình ảnh cũng bị giải nghĩa sai lệch.

Continue reading

Remarkable Quotes about Ho Chi Minh

If we have to fight, we will fight. You will kill ten of us and we will kill one of you, but you will be the ones who grow tired – Ho Chi Minh

Nếu chúng ta phải đánh nhau, chúng tôi sẽ đánh. Các ông giết mười người của chúng tôi, và chúng tôi giết một người của các ông, nhưng các ông sẽ là những người trở nên mệt mỏi – Hồ Chí Minh

Politics comes before economic. Destruction is not important. One million Vietnamese death is not important. The French will die too. We are ready! – Vo Nguyen Giap.

Chính trị đến trước kinh tế. Sự hủy diệt là không quan trọng. Một triệu người Việt Nam chết là không quan trọng. Người Pháp cũng chết. Chúng tôi sẵn sàng! – Võ Nguyên Giáp

Continue reading

Những Ngày Năm Sinh của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh (HCM) là một quốc tế cộng sản với nhiều bộ mặt, ngày sinh, và tên họ khác nhau, khi bôn ba hoạt động nhiều nơi trên thế giới bắt đầu từ thập niên 1920. Hồ có ít nhất năm ngày sinh, nhưng tại sao đến 19/5/1946 thì ông ta lại chọn ngày này làm ngày sinh chính thức với buổi lễ được tổ chức tưng bừng tại Hà Nội?

Continue reading

Dennis Prager: Hồ Chí Minh là tên Côn Đồ, Stalin của Việt Nam

HCM ten con do

Dennis Prager là một nhà truyền thông của Mỹ. Ông từng có những buổi hội thảo và viết bình luận về đề tài cộng sản Việt Nam. Ông đã viếng Việt Nam để quan sát đời sống và xã hội dưới thời cộng sản cai trị. Mới đây, 2/2021, trên đài Youtube Tipping Point, những lời của ông về câu hỏi xã hội Việt Nam đã lột tả bản chất cốt lõi của những người cộng sản, đại diện là Hồ Chí Minh.

Continue reading

Chuyến Thăm Việt Nam Xác Minh Thêm Lòng Căm Hận Cộng Sản của Tôi

Dennis Prager là một nhà truyền thông của Hoa Kỳ. Ông cũng là một cây viết nhận định về những chế độ độc tài. Tác giả đã có thăm viếng Việt Nam. Mới đây, tháng 2, 2021, ông viết về Việt Nam cùng những nhận xét sắc bén khi đưa ra nhiều mâu thuẫn và dối trá xảy ra trong xã hội gọi là “cộng sản.” Sau đây là một số đoạn trích ra từ bài viết của tác giả.

Continue reading

MTGP a Branch of North Vietnamese Communist

It is clearly known that the north Vietnam communist group had organized the southern territorial committee called Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam or MTGP, and it was headed by Lê Duẩn.

Continue reading

Comparing CA Governor Newsom and USSR wealthiest Party Members

Source: Two Ways of Life: The Communist Challenge to Democracy, William Ebenstein

Source: Fox News

Ai Giết Tạ Thu Thâu?

Ai giết Tạ Thu Thâu đã được nhiều sử gia ghi ra là do Việt Minh theo lệnh Hồ Chí Minh (HCM) thủ tiêu vào 7/ 9/1945, vừa sau ngày Hồ ra mắt tại Hà Nội ngày 2/9/1945. Đi vào chi tiết xin phân tách tại sao xảy ra hiện tượng này?

Continue reading

Ai Giết Vua Duy Tân?

This image has an empty alt attribute; its file name is vua-duy-tan.jpg
Vua Duy Tân lên ngôi lúc 8 tuổi,
lúc bị lưu đày

Vua Duy Tân, tức Hoàng Tử Nguyễn Phúc Vĩnh San, bị Pháp lưu đày qua đảo Réunion một thuộc địa của Pháp nằm trong Ấn Độ Dương. Đó vào năm 1916, lúc ông được 17 tuổi. Ông là một người đa tài, và có lòng yêu nước, mặc dù lên ngôi vua rất sớm. Cái chết của Vua Duy Tân có nhiều nghi vấn. Những tài liệu nghiên cứu sau này đã tìm thấy ra ẩn khuất của vấn đề. Bài viết này xin trình bày nhận xét của giáo sư Peter Neville, thuộc trường đại học Kingston University, England.

Continue reading

Nguyên Nhân Cơn Lũ Miền Trung

This image has an empty alt attribute; its file name is bao-lut-10-2020.jpg
bão lụt miền Trung 10.2020

Những thập niên trước thời cộng sản cai trị, thỉnh thoảng người dân miền Nam cũng phải cùng nhau ra miền Trung cứu trợ đồng bào trong cơn nước lũ, nhưng không là những cơn lũ làm thiệt hại nhân mạng và tài sản quá nhiều. Do biến động thiên nhiên tạo ra bão lụt là điều ai cũng cảm nhận, nhưng bên cạnh đó còn có những nguyên nhân khác để tạo ra những dòng nước chảy tuôn xoáy kinh hoàng, ít nhất trong 15 năm trở lại đây.

Continue reading

Những Âm Mưu cho ngày 2/9/1945

Sau Hội Nghị Potsdam (Germany, July 17-August 2, 1945, Liên Sô, Hoa Kỳ, Anh) Hồ Chí Minh (HCM) đã biết ý định của đồng minh là bằng lòng cho Pháp tái chiếm Đông Dương để dẹp làn sóng đỏ. Pháp theo chân Anh về miền Nam Việt Nam để cùng quân đội Anh giải tàn quân Nhật (Nhật-Đức-Ý thất trận khi đối đầu với quân đội đồng minh), nhưng thật ra tướng Douglas của Anh đã giúp Pháp mở cửa nhà tù cho quân Pháp ra để đương đầu với quân Việt cộng tại Saigon. Những chuẩn bị của HCM trong giai đoạn này thế nào? Phần trình bày sau đây dựa vào cuốn “Why Vietnam? Prelude to America’s Albatross,” 1980, tác giả Archimedes Patti, Điều Hành Trưởng cơ quan tình báo OSS của Hoa Kỳ.

Continue reading

Diễn Biến trước và sau 19/8/1945

 Trong khi đồng minh đang trên đà thắng thế chiến thứ hai, khi thế giới tự do đang bàn về việc ngăn chặn làn sóng đỏ bành trướng tại Âu Châu, họ không thể bỏ qua việc cộng sản cũng đang gây rối tại Đông Dương mà lãnh đạo là Hồ Chí Minh (HCM). Những trình bày sau đây đưa ra những tài liệu lịch sử bởi các nhà nghiên cứu và sử gia có công thu thập.

British in Vietnam: prelude to disaster, 1945-6” là tên cuốn sách của tác giả người Anh, ông Peter Neville, xuất bản 2007. Một số diễn biến đáng ghi nhận mà tác giả trình bày trong giai đoạn Nhật đảo chánh Pháp cho tới ngày Việt Minh cướp chính quyền.

Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chánh Pháp. Ông Charles Fenn là đai uý tình báo OSS của Hoa Kỳ được gửi về Đông Dương làm việc. Ông Fenn đã có một buổi gặp gỡ thú vị với HCM tại Côn Minh , 17/3/1945. Fenn kể lại (trang 51):

It seems he has already met Hall, Blass and de Sibour (all OSS officers in Kunming) but got nowhere with any of them. I asked him what he wanted of them. He said – only recognition of his group (called Viet Minh League). I had vaguely heard of this as being communist and asked him about it. He said the French call all Annamites communists who want independence .

Dường như ông ta (Hồ Chí Minh) đã gặp các ông Hall, Blass và de Sibour (tất cả là sĩ quan tình báo OSS tại Côn Minh) nhưng  những yêu cầu của Hồ không đi tới đâu. Tôi hỏi ông muốn họ làm gì cho ông. Ông ta nói – chỉ cần sự nhìn nhận nhóm của ông ta (tức là Việt Minh). Tôi ngờ ngợ đã nghe về nhóm này, họ là công sản và tôi hỏi ông Hồ về vấn đề đó. Ông ta nói người Pháp gọi tất cả ngưòi Việt là cộng sản, những người muốn độc lập.

Ngay lúc này mới vào 3/1945, ý đồ bất chánh đã thấy manh nha. HCM chỉ cần Hoa Kỳ nhìn nhận Việt Minh để chuẩn bị cho ngày cướp chính quyền và thành lập “chính phủ.” HCM cũng không dám xác nhận mình là cộng sản khi bị ông Fenn hỏi, rồi nhập nhằng đổ thừa Pháp chụp cho cả khối người Việt đấu tranh đòi độc lập là cộng sản.

Khi Fenn hỏi Hồ về vấn đề người Pháp tại Việt Nam thì HCM từ chối việc tổ chức của ông ta chống Pháp. Việt Minh coi vấn đề chống Pháp không là nhu cầu cần thiết lúc bấy giờ; hơn nữa Vua Bảo Đại đã tuyên bố Việt Nam độc lập sau khi Nhật đảo chánh Pháp. Ông Neville còn nhắc lại, ngay cả Trường Chinh tuyên bố (trang 52):

 …that the Japanese takeover marked the end of 87 years of French colonialism -Người Nhật lật đổ làm dấu hiệu chấm dứt 87 năm thực dân của Pháp,’ và ông Hồ cũng nói, ‘ The French wolf was finally devoured by the Japanese fascist hyena – Con chó sói Pháp đã bị ăn tươi bởi con chó sói fascist Nhật hung tợn hơn.’

(nguồn hình “Uncle Ho Uncle Sam“)

Một chuyện nhỏ hơi khôi hài mà ông Fenn hay nhắc lại khi nói tới HCM gặp tướng Mỹ Chennault. Hồ yêu cầu ông Chennault cho một tấm hình và ký tên sau tấm hình. Chennault đã tặng hình và ký tên. Sau đó Chennault biết ý đồ của HCM, (trang 52):

This tickled Chennault’s vanity, he wasn’t to know that the signed photograph would soon be used to good effect by Ho to persuade skeptical Vietnamese nationalist that he did indeed have American support. Soon was flown to the Chinese border and made his way back to Pac Bo on foot.

Chuyện này làm Chennault hơi khó chịu khi xem đó chỉ như là hư danh, ông đã không biết tấm hình có chữ ký đã sớm trở thành công cụ tốt và có ảnh hưởng cho ông Hồ. Hồ dùng nó để chiêu dụ những người Việt quốc gia đang còn lưỡng lự rằng ông ta đã được người Mỹ ủng hộ. Hồ nhanh chân chạy bộ vượt ranh giới Tàu Việt trở lại Pac Bo.

Phim còn cho thấy người Mỹ quay cả hình ảnh mỗi buổi sáng HCM tụ họp cán bộ ca “Quốc Tế Ca”, tay giơ cao đầy khí thế bên cạnh hình tướng Chennault và cờ đỏ sao vàng!

Trở lại vấn đề của Anh. Vai trò của Anh mà Neville muốn làm sáng tỏ là người Anh không phải cùng Pháp trở lại Việt Nam để thực dân. Nhưng ngay lúc đầy những biến loạn này, chính phủ Mỹ đã có lúc hiểu sai lầm. Người ta cứ nghĩ tổng thống Truman đã không thực hiện đề nghị của cố tổng thống Roosevelt “ép Pháp chấm dứt vai trò thực dân tại Đông Dương,” nhưng thực ra đã có những cuộc đối thọai qua lại để làm sáng tỏ ý định của Pháp và Anh. Neville ghi (trang 55):

 On 9 June (1945), Dening reported bleakly that he had ‘gained the impression from talks in Washington that Great Britain is hardly considered a factor in Far Eastern affairs.’ Vào ngày 9/6/ 1945, Dening tường trình rõ rệt là ông đã ‘nhận ra thái độ từ Washington rằng Anh không thể bị coi là một phần tử trong vấn đề Đông Á.’

Vấn đề là làn sóng cộng sản đang lan tràn nhiều nơi, mà ngay lúc này Pháp đã quan tâm. Tướng de Gaulle của Pháp đã “dọa” (blackmail) Hoa Kỳ (trang 55):

The French leader told the Americans ‘if you are against us in Indochina’, this would cause terrific disappointment in France and might drive France into communist hands.’ We do not want to become communist,’ de Gaulle warned,’ but I hope you do not push us into it.’

Lãnh đạo Pháp đã nói với người Mỹ ‘nếu người Mỹ chống chúng tôi tại Đông Dương,’ việc này có thể gây sự bất mãn trầm trọng tại Pháp và có thể đưa đẩy nước Pháp vào tay những người cộng sản. ‘Chúng tôi không muốn trở thành cộng sản,’ de Gaulle cảnh báo, ‘nhưng tôi hy vọng các ông không đẩy chúng tôi vào chuyện ấy.’

Charles de Gaulle đã quan tâm đúng mức khi lo sợ nước Pháp sẽ lọt vào bàn tay những người cộng sản. Thật vậy, dù chưa bị cộng sản nắm chính quyền hoàn toàn, nước Pháp sau khi bị Đức chiếm đóng, hoàn cảnh xã hội bị thay đổi, chính phủ bị kiệt quệ về nhiều mặt và là cơ hội cho các Đảng Xã Hội và Đảng Cộng Sản hoành hành. Việc này đã xảy ra khi Pháp trở lại Việt Nam tiếp tay với HCM 6/3/1946. Xin trình bày thêm phần sau.

Cuối cùng thì chính sách của Mỹ đã chuyển qua giai đoạn mới từ 4 – 7/1945. Mỹ bằng lòng cho quân Pháp còn vị thế tại Nam Việt.

Nhưng rồi 8/1945 là giai đoạn rối loạn nhất về mặt chính trị tại Việt Nam. Khối trục của Nhật đã dần dà thua trận và vụ 2 trái bom nguyên tử Mỹ thả tại Hiroshima và Nagasaki . Chính phủ Trần Trong Kim bắt đầu mất đi thế yểm trợ khi Nhật đầu hàng vào ngày 16/8/1945. Vua Bảo Đại nghi ngờ thiện chí ra đi của Pháp và làm ngơ việc ông đã tuyên bố công khai Việt Nam Độc Lập. Trong lúc vua Bảo Đại đánh điện tín đến tổng thống Truman tại Washington  yêu cầu chính phủ Mỹ công nhận Việt Nam Độc Lập như ông đã tuyên bố vào 11/3/1945, nhưng đã quá trễ vì ngay lúc đó Viêt Minh đã tràn ngập thành phố Hà Nội làm việc cướp chính quyền. Đó là ngày 19/8/1945.

Hơn 100 ngàn dân tại Huế đã xuống đường yêu cầu vua Bảo Đại đứng ngoài chuyện Việt Minh, nhưng cuối cùng thì Bảo Đại đã phải thoái vị giao quyền lại cho HCM để thành lập “chính phủ liên hiệp” mà sau này nhiều người quốc gia bị lầm kế Hồ khi gia nhập với lòng nhiệt thành yêu nước.

Những diễn biến xảy ra từ tháng 4 – 7/1945 giũa Hoa Kỳ và Anh –Pháp, sau đó là nhiệm vụ của Anh tại miền Nam Việt Nam sau hội nghị Potsdam đã cho thấy có một sự sắp xếp cho việc Anh trở lại giải giới tàn quân Nhật và sự trở lại của Pháp.

Lúc này HCM phải làm nhanh vấn đề ra mắt trước nhân dân miền Bắc. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ của tháng 8, Hồ và tập đoàn đã dàn dựng vài hiện tượng ngoạn mục như sau:

Trên tờ “Cứu Quốc” ra ngày 29/8/1945 đã đăng tin:

Đêm 25-8-45 máy truyền thanh vang rạy khắp mọi ngả đường, mọi hang cùng ngõ hẻm thúc dục đồng bào đúng 11 giờ ngày 26 đi biểu tình nghênh tiếp một số uỷ viên trong chính phủ lâm thời và phái bộ điều tra Mỹ mới về Hà Nội. Sôi nổi và thao thức mong đợi….trong chính phủ lâm thời sẽ có thay đổi và mở rộng phạm vị để đón tiếp các vĩ nhân.

 Như đã kể trên, HCM đã từng treo hình tướng Mỹ Chennault kế bên cờ đỏ sao vàng trong rừng hang Pac Bo khi Hồ mang tên Lucius làm công tác tình báo cho OSS của Mỹ. HCM cần Mỹ công nhận đến mức độ ráo riết tổ chức 2 buổi mít tinh xuống đường “đón tiếp các vĩ nhân” trước ngày 2/9/1945.

Dân chúng nghe lời kêu gọi, nhất là đang hâm mộ Mỹ, một cường quốc đang thắng thế chiến thứ 2, họ kéo nhau ra đường ngày 26/8. Có những biểu ngữ ca ngợi “phái bộ đồng minh OSS”… Ông Archimedes Patti đã đánh tiếng lại yêu cầu Việt Minh gỡ những biểu ngữ đó xuống vì phái đoàn OSS không phải là “đồng minh.”

 Cuối cùng thì Patti đã không có mặt tại buổi xuống đường đó. Dân chúng thất vọng. Không ngừng thủ đoạn để đạt mục đích, cả nhóm Việt Minh đại diện gồm các ông Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Lương Bằng kéo cờ và kèn trống đến ngay tư gia của thiếu tá tình báo Patti.

Vừa vào gặp Patti thì Việt Minh chụp ngay một tấm hình khi Patti còn mặc đồ thường. Tiếp theo, Việt Minh sửa soạn nghiêm chào cờ Mỹ bắt buộc ông Patti phải mặc lễ phục ra trước nhà chào cờ.

IMG_1502

(nguồn hình “Why Vietnam” by Archimedes Patti, trang 234)

Dưới hình Patti ghi:

Ngày 26/8/1945, tại Hà Nội, HCM gửi một phái đoàn dẫn đầu bởi Võ Nguyên Giáp để nghênh đón công tác của OSS Mỹ đến Hà Nội. Trong khi giàn nhạc trổ Quốc Ca Mỹ, Giáp và phái đoàn cùng hưởng ứng với tác giả và toán OSS nghiêm chào cờ Mỹ.

Lời của ông Patti đã chứng minh Việt Minh có cuộc xuống đường ngày 26/8/1945 như tờ “Cứu Quốc” đã đăng. Chờ mãi Patti không tới, cả đám đành phải kéo nhau tới tư thất của Patti và có ý ép Patti ra ngoài chào cờ để chụp hình làm bằng chứng Mỹ ủng hộ Việt Minh. Trong nước, 11/2007, cộng sản đem hình ảnh này cho vào một cuốn sách “OSS và HCM”, nhưng cắt hình cờ Mỹ.

Thêm một buổi xuống đường ngày 30/ 8/1945 cũng trong tinh thần nịnh Mỹ. Lần này thì Việt Minh chống Pháp mà trước đó, 3/1945, HCM trả lời với Fenn là tổ chức ông không chống Pháp. Biểu ngữ có họ Hồ, cờ đỏ sao vàng. Có phải lúc này Hồ đã thấy Pháp theo gót chân Anh trở lại dậm chân tại Việt Nam trừ hậu hoạn cộng sản và chính HCM là một quốc tế cộng sản, một tay sai đắc lực của đệ tam quốc tế?

IMG_1504

(nguồn “Why Vietnam, trang 234)

Ngày quan trọng 2/9/1945 đã đến. Trên sân khấu, phải chăng có lúc HCM đã mất bình tỉnh? Chỉ có 4 người Mỹ trong nhóm OSS đứng trong đám đông. Họ đứng để quan sát chứ không phải làm vai trò quan khách, nhưng ống kính camera cứ nhắm vào 4 ông Mỹ này, và đoàn duyệt binh cứ qua lại trước mặt họ nhiều lần ( lời kể của đại ý Grelecki trong “Uncle Ho Uncle Sam”).

Đi tìm một thế lực để công nhận rất là quan trọng, nhất là “Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” được dựng ra bởi hành động cướp chính quyền, không phải do dân bầu. Mỹ đã không công nhận HCM ngày 2 tháng 9 đó. Ông Hồ  có biết hay không những diễn tiến xảy ra giữa Mỹ và phe Anh-Pháp từ 4 – 7/1945, nhưng việc ông ta làm thì vẫn cứ làm, tận dụng tất cả mọi cơ hội và hoàn cảnh để đạt mục tiêu.

Từ 6/1944 – 1/1946, chính phủ lâm thời của Pháp do Charles de Gaulle lãnh đạo. Nhưng đến 1/1946 – 6/1946 thì do Felix Gouin , một đảng viên Đảng Xã Hội thân cộng, và Phó Thủ Tuớng là Maurice Thorez, Chủ Tịch Đảng Cộng Sản Pháp.

HCM đã ký Hiệp Ước Sơ Bộ ngày 6/3/1946 với đại diện Pháp Sainteny trong giai đoạn này. Mục đích để được Pháp công nhận, thứ đến dùng Pháp để tiêu diệt các đảng phái quốc gia. Khi bị đồng bào và các chính đảng lên án “Hồ Chí Minh bán nước” thì ông ta lại cho rằng “mang Pháp về để thay thế quân Tưởng Giới Thạch”  là một cái cớ để chạy tội. Thật ra, Hiệp Ước Nga Hoa đã được Pháp và phe Tưởng ký ngày 28/2/1946, bao gồm việc rút quân từ  15/3/1946. Trước đó, đô đốc D’Argenlieu đã sang Trùng Khánh điều đình từ tháng 10/1945.

Vũ đài chính trị Pháp ngả vế phái hữu” là câu ghi trong sách “Đồng Chí Hồ Chí Minh,” (trang 323), của tác giả  E-Cô-bê-lép khi trình bày cuộc họp tại Fontainebleau thất bại. Lúc này lãnh đạo nước Pháp là thủ tướng George Bidault (6/1946 – 11/1946), nhân vật chống cộng sản cứng rắn.  Điều này nói lên nước Pháp đã ra mặt công khai tuyên chiến với HCM, mặc dù ông Hồ cố tình ở lại 4 tháng tại Pháp từ 2/6/1946 – 18/9/1946, để cầu hoà, tìm vận động viên để mong Pháp  trở lại Việt Nam hợp tác với Việt Minh, đúng theo tinh thần của Hiệp Ước Sơ Bộ và hội nghị tại Fontainebleau phe Hồ muốn Pháp chính thức hoá hiệp ước này. Nhân vật chống đối mạnh mẽ nhất phải kể là đô đốc D’ Argenlieu và thủ tướng Bidault. Trong Hiệp Ước Sơ Bộ có phần “thống nhất ba kỳ” được hiểu như giao trọn Việt Nam cho phe cộng sản.

Khi biết không tránh khỏi chiến tranh, HCM từ thái độ muốn Pháp trở lại “thực dân” quay sang hô la Pháp trở lại Việt Nam “xâm lược” để mong gây trong lòng dân thêm sự thù hận mà ra tay cùng Việt Minh nạp mạng trong cuộc chiến khó tránh. Cuộc chiến tranh ý thức hệ xảy ra từ 12/1946 –5/1954, mà tuyên truyền của cộng sản cho là cuộc chiến “giành độc lập.” 19/8/1945 đánh dấu ngày đầu tiên vấn nạn cộng sản độc tài đè nặng trên đất nước và dân tộc Việt Nam, nó lại được tô lên một lớp sơn đỏ với  hai chữ “cách mạng.”

 Bút Sử

Sources: Britain in Vietnam, Peter Neville, 2008; Why Vietnam, Archimedes Patty, 1980

Continue reading

Không Hiểu Gì Hết

Nói về những phát biểu và văn từ của người cộng sản thì rất nhiều sự mâu thuẫn, đầu gà đuôi vịt, câu sau đá câu trước, trong suốt thời gian dài qua. Nay chỉ lấy một câu nói điển hình của Chủ Tịch Nước kiêm Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng: Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Thử  phân tách não trạng của của người cộng sản này ra sao, và sự hiểu biết về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản của lãnh tụ Hồ Chí Minh (HCM) cũng như của đa số người dân. Continue reading

Hồ Chí Minh Không Cần Việt Nam Độc Lập

hcm_on_Time_1965

Time Magazine, 1965

Ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh (HCM) đã tuyên bố “Việt Nam độc lập”, nhưng rồi sau đó lại từ bỏ “độc lập”khi hợp tác với chính phủ Pháp. Sau đây là phần chứng minh tài trí trá, xảo quyệt, buôn dân bán nước của Hồ mà báo chí thế giới cũng đã ví ông ta như con rắn độc. Continue reading

Những Cơ Hội Thoát Chết

Trong giai đoạn trước khi trở thành lãnh tụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam với đầy quyền lực, phải ghi nhận rằng Hồ Chí Minh (HCM) ít nhất có vài lần đã thoát khỏi tử thần. Nếu không nói là Hồ may mắn thì đó phải là sự trợ giúp của những cá nhân, những thành phần không phải cộng sản nhưng ảnh hưởng phong trào thiên tả đang nổi dậy nhiều nơi trong thời kỳ đầu của sự triệt tiêu chế độ thuộc địa. Họ là ai, đã làm gì đối với  cái mầm của chế độ độc tài toàn trị cùng những hệ lụy? Continue reading

Bị Đuổi nhưng Không Về

Nói về tài chiêu dụ (charm) của Hồ Chí Minh (HCM) thì nhiều cây viết ngoại quốc cũng thường đề cập tới. Hồ như con tắc kè, thường thay  đổi màu theo hoàn cảnh và môi trường. Thế lực nào mà HCM nghĩ là có lợi cho phe cánh của ông ta thì ông cứ theo ve vuốt thế lực đó, bất chấp lập trường của họ ra sao. Trong giai đoạn 4 tháng “vận động” bên Pháp, mọi người đã thấy ra bản chất của HCM. Phe nắm quốc hội chán chường Hồ, không còn muốn “thương lượng” gì nữa sau khi đã tuyên bố chiến tranh. HCM không về mà còn muốn ở nán lại. Tại sao? Continue reading

Trang Báo Đảng Đăng Bài của “Phản Động”

Phản động là gì? Rất đơn giản là hành động phản lại. Đây là từ mà người cộng sản hay dùng cho những ai có ý tưởng hay hành động chống lại Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thế mà nhiều năm nay trên trang báo điện tử của Đảng lại đăng nguyên con một bài của “phản động”. Continue reading

Sự Thật về ngày 19 tháng 5

Các ban bộ của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tổ chức buổi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  ngay trước ngày gọi là “sinh nhật” của Hồ. Nhưng đúng ra thì mỗi năm phải làm sinh nhật cho Hồ Chí Minh (HCM) ít nhất 5 lần. Tại sao? Continue reading

Quốc Hận 30/4/2020

Ngày đó tôi tròn 20
Ra đi mang nỗi ngậm ngùi
Ký ức chứa đầy uất hận
Xóm làng lửa đạn không nguôi
Giặc cộng đêm về chó sủa
Vào nhà dân hạch sách, dọa tra
Đóng tiền hàng tháng như hụi
Chúng gài đặt sập cầu dân
Xe đò nửa chừng bị chận
Chờ lính gỡ ổ, gỡ mìn
Chúng tạo kinh hoàng triền miên
Chị bán mía ghim cũng biến
Thành người du kích ban đêm
Chúng cắt đầu ông trưởng ấp
Treo cạnh xa lộ nhiều xe Continue reading

Chế Độ Nuôi Chó Săn

Bình luận gia Bill O’reilly mới đây cho rằng một số truyền thông Mỹ đang giúp tuyên truyền cho Đảng Trung Cộng qua vụ Coronavirus – The media is pushing propaganda. Ông còn nhấn mạnh ở điểm đến lúc không thể làm ngơ trước sự sai quấy mà phải đương đầu với nó. Nhiều đài Youtube khác và các chính khách trên thế giới cũng đã lên tiếng khẳng định tội ác của Đảng Trung Cộng trải dài qua rất nhiều năm, cho đến nay qua vụ Coronavirus. Bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) cũng được đem ra bàn luận. Đảng này làm vai trò gì đối với đàn anh Trung Cộng? Continue reading

CCP Virus

Không gian dối thì không phải là cộng sản. Thế giới ngày nay khi nói tới hai chữ cộng sản người ta nghĩ ngay tới Trung Cộng, Cộng Sản Việt Nam, Cộng Sản Bắc Hàn. Sự gian manh nổi cợm trong vài tháng nay là vụ vi khuẩn Corona Virus xảy ra đầu tiên tại thành phố Wuhan, mà những con số nạn nhân qua đời tường trình từ phía nhà nước Trung Cộng không phản ảnh thực tế. Continue reading

Ai Tạo Ra Chiến Tranh Việt Nam?

IMG_1080

General Leclerc, Ho Chi Minh, Jean Sainteny celebrated the signing March 6 Accord, 1946

Hồ Chí Minh ký Hiệp Ước Sơ Bộ ngày 6/3/1946 với chính phủ Pháp do Đảng Xã Hội và Cộng Sản nắm quyền. Hai bên cụng ly chúc mừng. Một ngày sau phe HCM đón tiếp phái đoàn chính phủ Pháp tại Hà Nội và Pháp tuyên bố công nhận chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của HCM.

hcm d argenlieu jean sainteny 3 1946 vinh ha long

D’ Argenlieu, Thống Đốc Đông Dương, chống đối HUSB  nhất là điều khoản “thống nhất 3 kỳ”. Ông đã triệu tập buổi họp mặt với HCM trong Tàu Emile Bertin tại Vịnh Hạ Long, ngày 24/3/1946. Continue reading

Màu Sắc Chính Trị Trong Phim Mê Thảo

Chúng ta chắc đã một lần nghe qua một Trần Dần bị bỏ tù chỉ vì chữ “Người” trong bài thơ “Nhất Định Thắng”: “ …Ôi ! Xưa nay Người vẫn thiếu tin Người. Người vẫn thường kinh hoảng trước tương lai…”, một Hoàng Cầm với bài “Lá Diêu Bông” không thể hiện nặngmùi châm biếm lại được giới trẻ ưa chuộng như một tâm thức lãng mạn, cả đời đi tìm chiếc lá nhưng không bao giờ gặp. Trong vài thập niên gần đây, chúng ta nghe nhiều đến nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và vợ con của ông đã bị nhà nước cộng sản sát hại bằng một tai nạn lưu thông chỉ vì ông đã sáng tác ra “Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt.”

Continue reading

The atrocity in Land Reform committed by Ho Chi Minh

Vietnam A New History, Christopher Goscha, 2016

To make an example of her, cadres placed Nam before hundreds of poor peasants and led them in hate-filled denunciations of this ‘atrocious landlord’ and her long list of crimes. Whipped into a frenzy of hate, hate crowd jeered at her, spat on her, and slapped her.  At one point in July  1953, as land reform officially got underway, the Vietnamese communists executed her.  Continue reading

Những Trận Giết Người Long Trời Lở Đất

Trong giai đoạn chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất của Hồ Chí Minh (HCM), 1951-1956, hàng ngàn dân miền Bắc bị sát hại. Theo một số tài liệu thì con số có thể ít nhất 200 ngàn. Chết vì bị Đảng xử tử, bị Đảng chôn sống, bị bắt rồi chết trong tù, con cháu nông dân không nhà cửa lang thang chết vì đói, người nhà giết nhau để giành sự sống, tự tử…Chết thảm đến lúc Đảng phải chấp nhận đó là những trận giết người “long trời lở đất.” Giết dân mình để phục vụ quyền lợi của Nga Tàu, và HCM luôn tuân thủ lệnh cấp trên của đàn anh quốc tế đưa ra. Chung quanh chiến dịch giết  người này là những thủ đoạn tinh vi khôn lường của lãnh tụ HCM. Sau đây là phần ghi lại của những nhân chứng, nhân xét của những nhà báo và sử gia quốc tế về những trận giết người đẫm máu này. Continue reading

Albert Sarraut vs Hồ Chí Minh

Continue reading

Leclerc có Thái Độ với Hồ Chí Minh

 

IMG_1080

 Leclerc, Ho Chi Minh, Sainteny, photo from Brocheux’s book

Một tấm  hình nổi tiếng: Hồ Chí Minh (HCM) và đại diện chính phủ Pháp – Đại Sứ Jean Sainteny và Tướng Leclerc – sau khi hai bên ký Hiệp Ước Sơ Bộ ngày 6/3/1946. Họ cụng ly uống rượu chúc mừng nhau. Nhưng vài tháng sau thì thái độ của Leclerc lại thay đổi hoàn toàn đối với HCM. Phần sau đây chứng minh tại sao. Continue reading

Nhân Ngày Giỗ 2/9 của Hồ

Tôi vẫn khẳng định quan điểm của mình rằng: Hồ Chí Minh chỉ là sản phẩm của bộ máy tuyên truyền dối trá và lừa dối của đảng cộng sản Việt Nam.
Thánh Kinh đã dạy: “Cây lành sinh quả lành, cây độc sinh quả độc. Không bao giờ cây lành sinh quả độc và cây độc sinh quả lành!”

Những lời trên được trích từ bài viết của luật sư Nguyễn Văn Đài. Lời tuyên bố này có được hưởng ứng như thế nào? Continue reading

Professor Bernard Fall Said about Ho Chi Minh

Professor Fall was interviewed by Walter Cronkite before his death in Vietnam in 1967. He said someone says Ho is extremely responded conscious, 24 hours per day acts. His associates were executed, at least he allowed the executions but kept from a distance. Fantastic performances! Continue reading

Hồ Chí Minh bị Hạ Bệ tại Pháp

Cuộc chiến tranh Đông Dương lần đầu tiên (1946-1954) xảy ra bắt nguồn từ tham vọng của Hồ Chí Minh(HCM) muốn làm lãnh tụ Đảng Cộng Sản Đông Dương. Đó là cuộc chiến tranh ý thức hệ mà phe Pháp-Anh-Mỹ đã đồng lòng trên nguyên tắc là Pháp phải tái chiếm Đông Dương để dẹp làn sóng đỏ do Hồ gây ra. Nhưng trước khi có cuộc chiến thực sự thì HCM đã làm gì khi ở bên Pháp 4 tháng (6/1946-9/1946)? Chứng  minh bằng hình ảnh sau đây để vạch trần sự  tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong nhiều chục năm qua. Continue reading

Học Tập Theo Gương Hồ Chí Minh

 

Những lúc Hồ Chí Minh (HCM) qua Nga, có lần Hồ gặp Stalin. Đó là giai đoạn sau khi phe cộng sản của HCM được Mao Trạch Đông viện trợ đánh lại Pháp, đồng thời chính phủ Mao công nhận chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của HCM vào tháng 1/1950. Hiện tượng gì xảy ra khi HCM gặp Stalin? Continue reading

Hongkong: Sự Hiểu Biết và Lòng Can Đảm

Ngày 1 tháng 7, 2019, đánh dấu 22 năm Hongkong bị trả cho Trung Cộng, coi như một quốc gia với 2 thể chế điều hành. Tuy nhiên, trên thực tế thì nhà nước cộng sản Bắc Kinh đã thò bàn tay khá mạnh bạo vào các cơ quan tại Hongkong. Bà Carrie Lam, Trưởng Đặc Khu Hành Chánh Hongkong, làm lễ tưởng niệm thì đồng thời ngoài đường phố hằng ngàn dân xuống đường tiến tới những tòa nhà của chính phủ để bày tỏ ý nguyện của toàn dân, nhất là họ yêu cầu không thông qua luật dẫn độ người bị tù qua Trung Quốc.

Con số đông có thể lên hơn 2 triệu  hôm nay cũng không thua gì những cuộc xuống đường liên tiếp nhiều ngày trong tháng 6 vừa qua. Được biết đã có 3 người trẻ tự vận, họ hy sinh để nói lên nguyện vọng của người dân trong đó có một cô gái nhảy lầu và để lại lá thư. Continue reading

Bản Chất Cộng Sản trong vụ Lộc Hưng

https://truehochiminh.wordpress.com/2019/01/28/ban-chat-cong-san-trong-vu-loc-hung/

Hoàng Quốc Kỳ về Ma Đầu Hồ Chí Minh

july 2017 008Hoàng Quốc Kỳ là bút hiệu của một cựu cán bộ cộng sản tập kết ra Bắc. Ông là nhân chứng của nhiều trò bịp bợm của Đảng Cộng Sản Việt Nam và rời bỏ quê hương vào thập niên 80. Là một người miền Nam với lòng nhiệt thành yêu nước cũng giống như  cán bộ văn hóa nhà văn Xuân Vũ, ông Kỳ đã thẳng thắn lên án những tội ác và bản chất của người quốc tế cộng sản Hồ Chí Minh(HCM). Continue reading

Đừng Nói “Độc Lập”

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã có một câu nói đi vào lịch sử thế giới: Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Dưới thời đại Hồ Chí Minh(HCM) miền Bắc chưa bao giờ được độc lập, nhảy qua nhảy lại làm thân nô lệ Nga Tàu. Sau hơn 43 năm thống trị toàn cõi đất nước, sự lệ thuộc còn nặng nề hơn dưới những triều đại của đàn em HCM, đến độ dâng hiến cả giang sơn biển đảo cho đàn anh Trung Cộng. Người cộng sản hay huênh hoang hai chữ “độc lập,” nhất là trên các văn bản, ôi thật là mỉa mai! HCM nhiều lần sẵn sàng muốn Việt Nam làm chư hầu của ngoại bang, không cần độc lập. Tài liệu sau đây sẽ chứng minh tội phản quốc của ông Hồ. Continue reading

Hồ Quang chỉ là một Bí Danh

Hồ Chí Minh có rất nhiều tên gọi, bút danh, và bí danh. Tên gọi là tên thường không được xử dụng trên giấy tờ hay bài viết, mà được đặt ra cho người trong gia đình gọi chẳng hạn. Bút danh là tên dùng cho các bài viết đăng trên báo, sách. Bí danh thì khá bí mật dùng để hoạt động chính trị, có khi bút danh cũng là bí danh. Bí danh Hồ Quang của Hồ xuất hiện lúc nào và tại sao? Continue reading

Khrushchev: Trung Cộng làm mọi cách để Nuốt Việt Nam

Nikita Khrushchev có giáp mặt với Hồ Chí Minh (HCM) vào đầu năm 1950 khi Hồ đến gặp Stalin tại Nga thì ông đã có những nhận xét về con người này. Từ hình thức bên ngoài lúi cúi bên cạnh các lãnh tụ cộng sản đến bên trong trống rỗng, nhưng lúc nào Hồ cũng tỏ ra nhiệt tình chân thật. Sự cuồng nhiệt về chủ  nghĩa cộng sản của một người kém kiến thức như HCM cũng không làm Khrushchev ngạc nhiên, để rồi ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Sô này phải tiên đoán rằng Trung Cộng sẽ không buông tha Việt Nam ra khỏi bàn chân đầy móng vuốt. Cứ ôm các đồng chí anh mà hôn hít đi rồi sẽ thấy hậu quả! Nhận xét của Khrushchev được ghi lại trong quyển “Khrushchev Remembers” xuất bản vào năm 1970. Continue reading

Lịch Sử qua Hình Ảnh

Những hình ảnh từ tháng 03/1946 tới tháng 10/1946 liên quan tới chuyến đi của Hồ Chí Minh (HCM) qua Pháp vận động cho Hiệp Ước Sơ Bộ (HƯSB) ký ngày 06/03/1946.

hcm d argenlieu jean sainteny 3 1946 vinh ha long

Dựa theo ghi chú trên của tác giả Jean Sainteny trong cuốn “Ho Chi Minh and his Vietnam”, 1972,  là vào ngày 24/03/1946 có một buổi họp mặt trong tàu Pháp theo yêu cầu của Thống Đốc Đông Dương Thierry d’Argenlieu. Đây là hình chụp bên ngoài của chiếc tàu Emile Bertin đậu tại Vịnh Hạ Long. Continue reading

Lời Tiên Tri của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, 1950.

Trước việc Đảng và nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đang làm tay sai cho Trung Cộng, nước Việt Nam đang bị Trung Cộng khống chế hầu hết tất cả mọi mặt. Tự do tôn giáo là một phần của quyền con người mà nhà nước cộng sản đã ký với Liên Hiệp Quốc và các quốc gia khác cam kết bảo vệ, nhưng trên thực tế thì sao?

Bài nói chuyện với tựa đề “Thảm Trạng của Quốc Dân Việt Nam”  của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vào ngày rằm tháng 8, năm Canh Dần, 1950, tại Đại Đồng Xã.  Chúng ta ôn cố tri tân để thêm hiểu biết về bản chất của chế độ cộng sản mà Ngài Phạm Công Tắc đã gieo ý thức cho tín đồ Cao Đài từ hơn 68 năm về trước. Continue reading

Diệt Chủng bằng Văn Hóa

Chủ trương diệt chủng dân tộc Việt Nam của Trung Cộng (TC) rất tinh vi qua sự tiếp tay của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN.) Ngày xưa, các nước mạnh hơn dùng vũ lực để đánh chiếm, để giành đất, tiêu diệt dần người bản xứ bằng di dân. Ngày nay, có rất nhiều phương cách TC đang dùng để tiêu diệt nguồn gốc dân tộc Việt Nam.

Để đạt mục tiêu là Việt Nam thành một phần tử bị trị của TC, nhà cầm quyền TC đã dùng nhiều chiêu thức, trong đó có: kinh tế, chính trị, ngoại giao, và văn hóa. Continue reading

Hồ Chí Minh Chuẩn Bị cho Cuộc Cướp Chính Quyền vào 8/1945 và 2/9/1945

Khi phe đổng minh trên đà thắng khối Fascist trong đó gồm có Nhật tại Đông Dương thì phe cộng sản đã có chương trình cho tình hình biến chuyển được coi là rối ben. Hồ Chí Minh(HCM) đã dọn đường nhiều tháng trước khi có biến cố vào tháng 8/1945. Continue reading

Những Nỗi Bất An

Ngày 17/ 6/ 2018, trong một buổi họp với các doanh nghiệp, thủ tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố tại Hà Nội rằng “Hà Nội sẽ đuổi kịp Singapore và Hongkong trong  vòng 4 năm.”  Lời phát biểu này có phải với mục đích xoa dịu, nó có thể làm nhẹ đi phần nào nỗi bất an trong nhiều tầng lớp quần chúng, nhất là sự không ổn định về mọi mặt trong nội bộ Đảng? Continue reading

Đảng Cộng Sản Việt Nam Tiếp Tục Bán Nước

Tháng 3, 1946, dân Hà Nội đã hô la ngoài đường phố “Hồ Chí Minh bán nước!” – một hành động mà Hồ Chí Minh (HCM) và tập đoàn tự ý quyết định giao miền Bắc cho cộng sản Pháp từ quân sự cho tới chính trị trong tinh thần cộng sản quốc tế với nhau. Nay Đảng cũng phải nương tựa vào đàn anh Trung Cộng cho dù họ cũng biết “theo Trung Cộng là mất nước.” Đảng vẫn cứ phải nhắm mắt thi hành việc bán nước, tất cả cũng chỉ vì để bảo vệ chế độ và tiếp tục cai trị. Continue reading

Quỷ Hồ Xuất Hiện

Tháng 3, 1946 khi dân Hà Nội hô la ngoài đường phố rằng “Hồ Chí Minh bán nước” thì chỉ có vài sách báo ghi lại hiện tượng trên. Trong số đó có nhà báo Pháp Jean Lacouture. Ông đã chứng kiến rõ ràng những câu chửi rủa từ dân chúng. Còn ngày nay? Không cần mỏi miệng, bất cứ ai “seach” trên Google các chữ như “tên họ Hồ Chí Minh (HCM), Hồ có bao nhiêu vợ con, tại sao HCM có nhiều ngày sinh, v.v..” thì Google sẽ cho ra ngay hằng trăm tựa đề về HCM mà đa phần là tội: tội làm ra cuộc chiến tranh, tội giết dân, tội lường gạt, tội sớm đầu tối đánh, tội làm tay sai cho quốc tế cộng sản để bán nước hại dân… Continue reading

Truyền Đơn của Nam Kỳ Chống Cộng Sản 6/1946

 Brett Reilly là nhà sử học  về Đông Nam Á và Việt Nam (Historian of modern SE Asia & Vietnam). Trên Twitter, Brett đã đăng nhiều hình ảnh cùng giải thích sự kiện kèm theo.

Hình sau đây là tờ truyền đơn từ Nam Kỳ tung ra vào tháng 6, 1946.

“The north belongs to northerners. The south belongs to southerners.” Anti-Tonkinese propaganda produced by supporters of the Republic of Cochinchina midst the Vietnamese revolution – June 1946.

“Miền Bắc thuộc về những người miền bắc. Miền Nam thuộc về những người miền nam.” Truyền đơn chống lại Bắc Kỳ (Tonkinese) được làm ra bởi những thành phần ủng hộ Cộng Hòa Nam Kỳ trong giai đoạn xảy ra cuộc cách mạng – Tháng 6, 1946.

Hình 1: Nam Kỳ với biểu tượng người đàn ông, trên mình có cờ vàng 3 sọc đỏ, lấy chân tay xua đẩy cộng sản lùi về Bắc Kỳ nơi có cờ đỏ sao vàng. Người cộng sản này tay cầm cái nón Liên Sô.  Hình 2: Con cáo đầy nanh vuốt này nếu nó có cơ hội sẽ nuốt sống Nam Kỳ. Nó có trái tim  đỏ, khi nó hiện diện trong nam thì cái đuôi của nó cũng nằm ở  vùng đỏ lòm Bắc Kỳ.

Người tạo truyền đơn này hiểu rất rõ hiện trạng ngay lúc đó. Cờ vàng 3 sọc đỏ của chính phủ Trần Trọng Kim sau khi Nhật đảo chánh Pháp 3/1945.

Tại sao truyền đơn được tung ra vào tháng 6, 1946? Continue reading

Sự Kiện tàu Maddox và những Mốc Điểm quan trọng

Continue reading

Ai Phạch Ngực Đợi Mỹ Vào?

Gần 54 năm trước, tức vào 5/8/1964, Hồ Chí Minh (HCM) hồ hởi vui mừng vì Mỹ đã trúng kế vừa sau vụ miền Bắc tấn công tàu Maddox. Hồ vui mừng vì đã thấy hiện tượng Mỹ nhúng tay vào cuộc chiến tranh, để từ đó mới có cớ tuyên truyền cho dân miền Bắc rằng Mỹ xâm lăng.

Phần trình bày lần này xin dựa vào tài liệu của Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ (U.S. Naval Institute) và bài viết của Lưu Quang Phổ, đăng trên báo Thanh Niên,  ngày 30/7/2004.

Theo tài liệu của Học Viện, hai chiếc tàu khu trục Maddox và Turner Joy đã bị Bắc Việt tấn công khi đậu ngoài hải phận quốc tế.

On 2 August 1964, North Vietnamese patrol torpedo boats attacked the USS Maddox (DD-731) while the destroyer was in international waters in the Gulf of Tonkin. There is no doubting that fact. But what happened in the Gulf during the late hours of 4 August—and the consequential actions taken by U.S. officials in Washington—has been seemingly cloaked in confusion and mystery ever since that night.

https://www.usni.org/magazines/navalhistory/2008-02/truth-about-tonkin

Vào ngày 2/8/1964, những chiến tàu ngư  lôi của Bắc Việt đã tấn công tàu khu trục USS Maddox (DD 731) trong khi chiếc tàu này đang nằm trên vùng nước thuộc hải phận quốc tế Vịnh Bắc Bộ. Không có gì để phủ nhận sự kiện đó. Nhưng cái gì đã xảy ra tại Vịnh trong thời gian cuối ngày 4/8 – và những hành động liên tiếp sau đó bởi những chính quyền viên chức tại Washington – đã được xem  như lột ra trong sự mập kể từ đêm đó.

Vì những sự chối quanh chối co của cộng sản miền Bắc, và những tường trình các bên đối ứng, về thời tiết …mà Washington không nắm rõ hết nên đã có những sự qua lại không thật chính xác. Nhưng tài liệu của U.S. Naval Institute đã khẳng định sự tấn công đó của phe cộng sản miền Bắc như vừa ghi trên. Website này đã sưu tập rất nhiều tài liệu để đưa đến kết luận sự thật về vụ hải chiến tại Vịnh Bắc Bộ (The Truth about Tokin Incidents).  Phe HCM thì cho rằng Maddox đậu vi phạm luật hải phận quốc tế cố tình xâm phạm vùng biển Việt Nam. Đó là cái cớ để tấn công.

Như  trên, báo Thanh Niên đã hân hoan đăng bài “Trận Thư Hùng trên Bờ Biển Thanh Hóa”  để kỷ niệm 40 năm hiện tượng xảy ra (8/1964-8/2004). Họ đăng tin Mỹ vi phạm vùng biển nên họ tấn công. Thực tế thì khi Maddox bị tấn công thì các viên chức Mỹ đã phải phối hợp hai bên, Việt Nam-Washington, để bàn luận nên có thái độ thế nào, có nên chống trả lại không, v.v…Cuối cùng thì Hoa Kỳ quyết định trả đũa, không thể đứng yên để bị tấn công hoài.  Quyết định này cũng đi ra từ nghị quyết được thông qua mà quốc hội đã soạn thảo trước đó, nhưng chần chờ; hơn nữa, tổng thống Johnson là người không có ý định quyết liệt.

Dù bị thiệt hại, dù bị tổn thất về tàu và nhân mạng, nhưng đối với phe cộng sản đó là một sự thành công vì mục tiêu đã đạt được. Đó là sự  nhúng tay của Hoa Kỳ vào miền Nam bằng quân sự. Miền Bắc đã thiết lập cái gọi là “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” từ nhiều năm trước và thật sự ra mắt vào 1960, chỉ chờ Hoa Kỳ có mặt tại miền Nam để tuyên truyền “chống Mỹ xâm lăng.”

HCM cũng đã từng tuyên bố với ông Archimedes Patti, vị chỉ huy trưởng cơ quan tình báo OSS, rằng dù có biến hết trẻ em, phụ nữ, đàn ông thành tro bụi vẫn phải làm ra cuộc chiến với Pháp để chiến thắng (theo lệnh đệ tam quốc tế). Lúc này vào 8/1945 sau cuộc họp Potsdam HCM được tin Pháp (cộng hòa) sẽ theo chân Anh trở về tái chiếm.

HCM tuyên bố trước mặt Đại Sứ Pháp Jean Sainteny và Bộ Trưởng Thuộc Địa Marius Moutet rằng chiến tranh phải xảy ra dù Pháp có giết 10 người Việt Minh và chỉ mất 1 mạng người Pháp thôi. Vào tháng 9/1946, Pháp (Cộng Hòa sau khi thắng cử quốc hội lấy lại quyền từ tay Đảng Cộng Sản) đã cảnh báo với HCM rằng nếu còn theo lệnh bành trướng chủ nghĩa cộng sản tại Đông Dương thì Pháp không nương tay. Ngay cả tướng Pháp, ông Jean Fonde, gọi nói chuyện với Võ Nguyên Giáp rằng hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định có chiến tranh. Giáp cũng như HCM vẫn trả lời rằng có giết cả triệu người Việt vẫn phải làm ra chiến tranh vì tất cả phục vụ cho chính trị.

Trở lại thái độ của HCM vào 8/1964. Ngay sau khi biết Washington đã có hành động trả đũa vụ tàu Maddox, Hồ mừng quá vì cuộc chiến mà Hồ đang chờ đang thực sự xảy ra. Ông ta cố tình phạch ngực áo để chụp hình với các lính hải quân để chứng tỏ thái độ sẵn sàng.

Tác giả Lưu Quang Phổ viết:

Nằm ở vị trí trang trọng nhất của Bảo tàng Hải quân (Hải Phòng), bức ảnh Bác Hồ đứng giữa hai người lính làm người ta chú ý khi chiếc áo đại cán của Người mở phanh, không cài cúc. Nhân viên  bảo tàng giới thiệu: “Khi bức ảnh này được chụp xong, nhiều người đã hỏi ý kiến Bác tại sao lại cố tình cởi khuy áo trước ống kính, Bác bảo để thể hiện tinh thần dám đánh Mỹ của người Việt Nam.”

Nếu một lãnh đạo thương dân yêu nước thì không thể mong muốn có chiến tranh, không vui mừng khi sắp có chiến tranh vì chiến tranh là thống khổ, chết chóc tang thương, nhà tan cửa nát…Tuy nhiên, phải có chiến tranh với kẻ ác để mang lại hòa bình tự do cho người dân xứ đó. Trong lúc này các bên  vẫn có thể ngăn ngừa được chiến tranh thì Hồ không chịu vào bàn hội nghị, Không chịu để yên cho miền Nam sống theo chế độ tự do.

“Dám đánh Mỹ” vì đằng sau Hồ còn cả khối Liên Sô và Mao, họ sẵn sàng viện trợ vũ khí, nhân sự, tiền bạc để biến Việt Nam thành tiền đồn cho sự thách thức giữa hai khối tự do và độc tài toàn trị. Người Việt  được coi như  con vật thiêu thân cho HCM bước lên ngai vị lãnh tụ Đảng Cộng Sản Đông Dương, cũng như trở thành một Stalin của Việt Nam.

11/2003, sau gần 30 năm rời bỏ Việt Nam, một chiếc tàu chiến USS Vandergrift ghé bến Saigon. Mới đây, ngày 5/3/2018, chiếc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson neo đậu trên Vịnh Đà Nẵng, nơi mà vào 1965 những chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ vào cập bến để khởi động làm đồng minh với quân lực Việt Nam Cộng Hòa đẩy lùi làn sóng cộng sản xâm lăng từ phía Bắc.

Ngày đó 8/1964, khi biết sẽ có tàu chiến của Mỹ vào Đà Nẵng thì HCM vui cười mở khuy áo trước ống kính nhà báo. Ngày nay thì dưới phương châm “Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta,” các chóp bu Đảng Cộng Sản Việt Nam có tỏ lộ thế nào, mặc áo ra sao để đón chiếc hàng không mẫu hạm Mỹ vào Đà Nẵng?

Lời của nhà binh luận, giáo sư Carl Thayer, University of New South Wales, Canberra:

 Vietnam has taken a deep breath and decided that it’s worth the risk to bring an American carrier there because of China’s unrelenting militarization. Việt Nam đang gắng bình tĩnh và quyết định rằng đó là một việc liều mạng tốt để mang vào chiếc tàu vận chuyển Mỹ, bởi vì luôn có việc quân sự hóa của Trung Cộng.

Trên chỉ là nhận xét của giáo sư Thayer. Thực tế thì dù hoàn cảnh thế nào, từ nhiều năm qua người ta thấy Việt Cộng vẫn luôn đu giây để bảo tồn chế độ. Có thể bề nổi như ông Thayer thấy, như chính phủ Mỹ thấy, nhưng sự hài hòa bên trong giữa hai bên “môi hở răng lạnh” như Đảng vẫn còn chủ trương. Mỹ không muốn Việt Nam lệ thuộc hẳn vào Trung  Cộng. Mỹ vẫn muốn phải giữ một thế lực gì đó ở biển đông,  nên việc tiếp hơi tiếp sức về vật chất cho Việt Nam để mong một sự thay đổi nào đó.  Vấn đề là sự thay thế chế độ xảy ra phải đi từ sức ép của toàn dân.

HCM tỏ thái độ tự mãn và cố tình cởi khuy áo trước ống kính khi biết Mỹ  nhúng tay, và thái độ ngày nay của đàn em mà giáo sư Thayer cho là liều lĩnh nín thở qua sông để mong có cái lợi cho mình, mặc cho thiên hạ bàn tán thế nào khi mà vẫn còn chủ trương cho dân thù hận Mỹ, vẫn có chung một mẫu số chung hai bên Hoa Kỳ và Việt Cộng chưa hề thân thiện. Nhờ thông tin nhiều chiều trên mạng internet mà dần dà người dân thấy ra tội lỗi tày trời của HCM khi tạo ra cuộc chiến tranh để phục vụ cho quyền lợi đệ tam quốc tế. Việt cộng đã không còn gì gọi là chính nghĩa, thứ mỹ từ  ngày xưa người dân đã lầm tưởng vì bị tuyên truyền lừa dối cứ tưởng rằng “Mỹ xâm lăng.”

“Nối vòng tay lớn” ngày nay trong cái ý nghĩa trục lợi cho chính phủ mỗi bên, còn người dân có được gì không? Trước mắt dân chúng vẫn còn sống dưới sự độc tài toàn trị khi mà quyền tự do căn bản của con người còn bị tước đoạt hoàn toàn.

Bút Sử
March 2018

Sources: U.S. Naval Institution; Báo Thanh Niên 2004; Ho Chi Minh A Biography, 2007, Pierre Brocheux; Why Vietnam, 1980, Archimedes Patti.

 

 

Hồ Chí Minh và 10 Ngón Tay

Báo Life phát hành 5/8/1957 có đăng tin với tựa The Kissingest Communist – Người Cộng Sản Hôn Nhiều Nhất- để nói về Hồ Chí Minh(HCM).

Trong dịp viếng các nước cộng sản ở Âu Châu, tại Poland HCM đã làm nhiều người chú ý đến báo chí phải đăng tin về hành động xem ra kém văn hóa này của người lãnh tụ cộng sản Việt Nam. Continue reading

Vẫn Gian Dối về Nhật Ký Trong Tù

Một thành viên của mạng Facebook, ngày 12/1/2017 viết: “ Buổi sáng báo Vietnamnet đăng là 1942-1943 trong khi hình quyển NKTT là 1932-1933 nên bị tôi phản ứng và chiều thì báo sửa lại là 1932-1933 😃
Tất cả tài liệu trong nước đều ghi 1942
1943. Vậy là sao ? Đúng là “Danh không chính thì ngôn không thuận” Continue reading

Xét Lại Lịch Sử

Gần đây trên Facebook có một chương trình video của cộng sản với đề tài “Xét Lại Lịch Sử”. Họ phỏng vấn một số tướng tá, cán bộ cao cấp. Tại sao Việt cộng phải cay cú phản ứng lại những hiện tượng đang xảy ra trên internet, tại xã hội trong và ngoài nước?  Thử phân tách những phát biểu của họ, đặc biệt là trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay có quá nhiều biến động, nhất là  Đảng bị người dân vạch trần những gian dối được che giấu tinh vi trong nhiều thập niên qua. Continue reading